Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Video Wall Store (http://www.controlroomstore.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Video Wall Store betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Video Wall Store.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Video Wall Store berusten bij Video Wall Store. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Video Wall Store is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Video Wall Store, info@datacenterstore.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Video Wall Store.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Video Wall Store geeft Video Wall Store geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Video Wall Store.

Video Wall Store kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Video Wall Store, de onmogelijkheid de website van Video Wall Store te gebruiken, uit de levering van diensten door Video Wall Store of het gebrek aan levering van diensten door Video Wall Store.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Video Wall Store wordt regelmatig bijgewerkt. Video Wall Store behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Video Wall Store te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 17 november 2015.